Δημιουργήστε συστοιχίες RAID με το mdadm

Οι συστοιχίες δίσκων RAID μας προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στα μέσα αποθήκευσης όπως αυξημένη ασφάλεια, ταχύτητα, και ενοποίηση πολλών αποθηκευτικών μέσων σε ένα ενιαίο τόμο. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα RAID 0,1,5,6,10 που εξυπηρετούν το καθένα τον δικό του σκοπό. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με την δημιουργία μίας συστοιχίας RAID επίπεδου 5 το οποίο μας προσφέρει πέρα από την ενοποίηση και την επιπλέον ταχύτητα, ασφάλεια δίνοντας μας την δυνατότητα σε περίπτωση που καταστραφεί ένα από τα αποθηκευτικά μας μέσα να το αντικαταστήσουμε χωρίς να χάσουμε τα δεδομένα της συστοιχίας.

Τα συγκεκριμένα βήματα έχουν δοκιμαστεί στην διανομή Ubuntu αλλά θα πρέπει να λειτουργών (ίσως με μικρές αλλαγές) στις περισσότερες διαδεδομένες διανομές.

Συστοιχίες μπορείτε να δημιουργήσετε με δίσκου, τόμους (partitions) ή και με αρχεία του συστήματος απο την στιγμή που το Linux μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα προηγούμενα σαν μέσα αποθήκευσης (block devices).
Στον οδηγό μας θα χρησιμοποιήσουμε partitions γιατί εξυπηρετούν στον καλύτερο διαμοιρασμό των πόρων και στην μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος. Θα δημιουργήσουμε 2 συστοιχίες RAID 5 χρησιμοποιώντας 4 δίσκους τους οποίους θα χωρίσουμε σε 2 διαφορετικά partitions.

Βήμα 1ο
Eγκατάσταση του mdadm


sudo apt-get update && sudo apt-get install -y mdadm

Βήμα 2ο
Δημιουργία των τόμων (partitions)


cfdisk /dev/sda

Κάνοντας χρήση της εφαρμογή cfdisk θα πρέπει να δημιουργήσετε τα 2 partitions που θα χρειαστείτε, να ορίσετε τον τύπο τους σε Linux Raid (συντ. FD) και να αποθηκεύσετε το νέο σχήμα.

Βήμα 3ο
Τα partitions ου θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος μεταξύ τους. Μπορείτε να επαναλάβετε την παραπάνω εντολή χρησιμοποιώντας τα ίδια νούμερα/μεγέθη ή για μην κάνετε λάθος στον διαμοιρασμό των υπόλοιπων δίσκων, να αντιγράψετε το αρχικό σχήμα του δίσκου /dev/sda στους υπόλοιπους.


sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdc
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdd

Αντίγραφο ασφαλείας του σχήματος των δίσκων μπορείτε να κρατήσετε με την εντολη


sfdisk -d /dev/sda > /root/raid_sda_table

Βήμα 4ο
Για να δημιουργήσετε την συστοιχία RAID χρησιμοποιήστε την εντολή


mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices 4 /dev/sd[a-d]1

Βήμα 5ο
Τέλος παρόλο που ο εντοπισμός της συστοιχίας RAID γίνεται αυτόματα καλό είναι να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της συστοιχίας στο αρχείο ρυθμίσεων του mdadm


mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf