Εγκατάσταση Freenx σε Ubuntu 11.10 (Oneiric)


sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:freenx-team

sudo sed -i 's/oneiric/lucid/g' /etc/apt/sources.list.d/freenx-team-ppa-oneiric.list

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

wget http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/esound/esound-common_0.2.41-8_all.deb
sudo dpkg -i esound-common_0.2.41-8_all.deb

wget http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/esound/libesd0_0.2.41-8_amd64.deb
sudo dpkg -i libesd0_0.2.41-8_amd64.deb

Η εντολή apt-get install θα σας επιστρέψει "error in line ...." για να συνεχίσετε την εγκατάσταση θα πρέπει εκτελέσετε την εντολή


sudo apt-get -f install

Και στην συνέχεια να επαναλάβεται τα παραπάνω βήματα

sudo dpkg -i esound-common_0.2.41-8_all.deb
sudo dpkg -i libesd0_0.2.41-8_amd64.deb

Τέλος εκτελείτε

wget http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/e/esound/esound-clients_0.2.41-8_amd64.deb
sudo dpkg -i esound-clients_0.2.41-8_amd64.deb

sudo apt-get install freenx