Πώς αλλάζω την συμπεριφορά μιας συνάρτησης στο drupal

Η λειτουργικότητα που περιγράφεται αλλάζει (override) ή τροποποιεί-επεκτείνει την λειτουργικότητα κάποιας συνάρτησης στο Drupal

Συνήθως η διαδικασία αυτή επεμβαίνει σε συναρτήσεις αρχείων με κατάληξη inc

Για παράδειγμα η συνάρτηση theme_menu_tree του αρχείου του πυρήνα του drupal includes/menu.inc εξαναγκάζει όλα τα menu του drupal να είναι τύπου